brevpappertopp

Vi håller olika utbildningar inom områdena hälsa, ledarskap och arbetsmiljö.
Föreläsningarna anpassas efter målgruppen, personal eller ledning.

Har du önskemål om någon utbildning? Kontakta oss - vi skräddarsyr en sådan efter ditt företags behov och önskemål!

Några av våra utbildningar

  - hjärt- lungräddning, luftvägsstopp och hjärtstartare 

  - nikotinstopp 

  - sömn o stress 

  - datorn  

  - ergonomi 

  - foten 

  - krishantering  

  - alkohol/droger, skapa en policy

  - friskvårdsträning

  - den goda maten

  - stress och utmattning

Ledarskap

  - att vara sin egen chef  

  - konflikter och kommunikation   

  - grupper och grupprocesser 

  - rehabilitering
  - arbetsgivarens rehabansvar

Arbetsmiljö
 
- OSA Organisatorisk och Social arbetsmiljö
  - BAM, Bättre arbetsmiljö, 2-3 d
  - systematiskt arbetsmiljöarbete, 1 d
  - härdplaster
  - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
  - arbetsmiljöutbildning på företaget