Madeleine Hultqvist
Maria Byskén

Våra sköterskor 
når du på

Tel 0382-57 51 30
mån-tors kl 10-11

Vi heter Madeleine, Maria och Jennie. Vi är företagssköterskor.


Vår främsta uppgift är att förebygga problem i stället för att behandla redan uppkomna skador. Vi arbetar främst preventivt eller hälsofrämjande. I detta ingår en rad undersökningar och åtgärder både hos oss och ute på din arbetsplats.

Vi utför bland annat hälsobedömning, nyanställningsundersökning och kontroll vid livsmedelsarbete.

Vi undersöker syn,hörsel,  lungfunktion m m.

Vi ger personlig rådgivning samt håller olika utbildningar som hjärt- lungräddning, första hjälpen, luftvägsstopp, rök- och snusavvänjning samt flera olika friskvårdsutbildningar med olika teman.

Jennie Olsson
Spirometri - undersökning av lungfunktionen

Företagshälsovården arbetar för att förebygga ohälsa och arbetsmiljörisker. Vi arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka.