Anders Davidsson

 Du når mig enklast via
receptionen 
tfn 0382-57 51 20   eller    via e-post.

Jag heter Anders

Davidsson och är 

företagssjukgymnast/
ergonom. Jag undersöker dig vid arbetsorsakade besvär.

Av mig kan du få ett individuellt träningsprogram som passar just för dig.


I vårt gym på Företagshälsan kan jag också erbjuda instruktion, individuellt eller om man önskar i grupp.

Jag genomför också ergonomiutbildningar inom belastningsergonomi samt för datorarbetsplatser.

Jag kan också göra en ergonomisk bedömning av din arbetsplats. Små förändringar kan betyda mycket för belastningen på musklerna och kroppen.

Konditionstest
Fotanalys

Rehabkartläggning kan behövas vid sjukdomar eller skador i rörelseapparaten när man behöver rehabiliteras inför återgång i arbete.

Ergonomiundersökning av datorarbetsplats

Jag utför även fotanalyser för tillverkning av individuella fotbäddar.

Hela arbetsgruppen behöver kanske en ergonomigenomgång. Vi ser hur olika belastningar och arbetsställningar påverkar vår kropp. Vi lär ut hur vi på bästa sätt kan arbeta för att förebygga fysiska arbetsskador och besvär!