Vi håller olika utbildningar inom områdena hälsa, ledarskap och arbetsmiljö.
Föreläsningarna anpassas efter målgruppen, personal eller ledning.

Några av våra utbildningar

Focus på

  - hjärt- lungräddning, luftvägsstopp och                hjärtstartare läs 

  - nikotinstopp läs 

  - sömn o stress läs
  - stress privat och i arbete läs
 

  - datorn läs 

  - ergonomi läs 

  - foten läs

  - krishantering läs 

  - alkohol/droger, skapa en policy

  - friskvårdsträning

  - den goda maten

  - stress och utmattning

Focus på ledarskap

  - att vara sin egen chef läs 

  - konflikter och kommunikation läs  

  - grupper och grupprocesser läs

  - rehabilitering läs 
  - arbetsgivarens rehabansvar

Focus på arbetsmiljö
 
- OSA Organisatorisk och Social arbetsmiljö
  - BAM, Bättre arbetsmiljö, 2-3 d

  - systematiskt arbetsmiljöarbete, 1 d
  - härdplaster
  - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
  - arbetsmiljöutbildning på företaget

samt andra utbildningar efter önskemål!

Vårt konferensrum

Har du önskemål om någon utbildning? Kontakta oss - vi skräddarsyr en sådan efter ditt företags behov och önskemål!

Några röster ur våra kursutvärderingar:

-"en givande rehabutbildning där jag fick en massa "halleluja-moments"!.

-"Det var den bästa chefsutbildning jag gått på många år! Jättebra med grupparbete. Lärorikt".

-"Alkohol och drogutbildningen fick mig verkligen att öppna ögonen!!!!!"