brevpappertopp
Helene Wrede, Företagsläkare

Jag heter Helene Wrede är läkare,

specialistutbildad i allmänmedicin, företagshälsovård och försäkringsmedicin.

Läkarmottagningen är öppen på tisdagar och onsdagar udda vecka och har karaktären av "arbetsorsakade besvär", lagstadgade undersökningar och rehabiliteringsärenden.


Vi medverkar i rehabilitering av den sjukskrivne i samråd med arbetsgivaren.

Sjukvård försöker vi slussa till primärvården.

Stress, BAM, OSA, Rehabilitering alkohol-/droghantering är några av de ämnen som jag föreläser om. Rehabilitering är ett stort område i dag. Det kan gälla korttidsfrånvaro eller långtidsfrånvaro.  Det finns ett regelverk för hur länge man kan vara sjukskriven och Försäkringskassan har en Rehabkedja att följa. Behöver du veta mer om detta? Vi kan stötta dig i alla rehabfrågor och vara behjälpliga med såväl kunskaper som praktisk hjälp i rehabhandläggningen när så behövs .

Körkortsförnyelse


Behöver du körkortsintyg för högre behörighet?

Vi utfärdar intyg för samtliga körkortsbehörigheter
A, B, C- C1E, D - D1E enligt Transportstyrelsens regelverk.

Du kan boka tid hos oss via 
vår vårdadministratör Ingela tel 0382-57 51 20 eller via mail info@savsjofhv.se

Läkartid kan bokas via sköterskan eller Ingela
Tel 0382-57 51 30 / 57 51 20
mån-tors kl 10-11 (sköterskan)

Läkaren utför bl a lagstadgade medicinska undersökningar. Vi fungerar också som ett "bollplank" i olika arbetsmiljöfrågor. Det kan handla om organisation, konflikthantering eller t.ex. alkohol- och drogfrågor.