Helene Wrede, Företagsläkare

Jag heter Helene Wrede är läkare,

specialistutbildad i allmänmedicin, företagshälsovård och försäkringsmedicin.

Läkarmottagningen är öppen på tisdagar och onsdagar udda vecka och har karaktären av "arbetsorsakade besvär", lagstadgade undersökningar och rehabiliteringsärenden.


Vi medverkar i rehabilitering av den sjukskrivne i samråd med arbetsgivaren.

Sjukvård försöker vi slussa till primärvården.

Stress, BAM, OSA, Rehabilitering alkohol-/droghantering är några av de ämnen som jag föreläser om. Rehabilitering är ett stort område i dag. Det kan gälla korttidsfrånvaro eller långtidsfrånvaro.  Det finns ett regelverk för hur länge man kan vara sjukskriven och Försäkringskassan har en Rehabkedja att följa. Behöver du veta mer om detta? Vi kan stötta dig i alla rehabfrågor och vara behjälpliga med såväl kunskaper som praktisk hjälp i rehabhandläggningen när så behövs .

Läkartid kan bokas via sköterskan eller Ingela
Tel 0382-57 51 30 / 57 51 20
mån-tors kl 10-11 (sköterskan)

Visste du att du som företagare är skyldig att genomföra lagstadgade hälsoundersökningar?

Arbeten som innefattas av detta är

  • Nattarbete

  • Bly, Kadmium

  • Fibrosframkallande damm

  • Härdplaster, isocyanater

  • Höjdarbete i master/stolpar

  • Rök och kemdykning

  • Vibrationsexponering hand/helkropp

Läkaren utför bl a lagstadgade medicinska undersökningar. Vi fungerar också som ett "bollplank" i olika arbetsmiljöfrågor. Det kan handla om organisation, konflikthantering eller t.ex. alkohol- och drogfrågor.

Rehabkjedjan - klicka på bilden!