brevpappertopp

Vi arbetsmiljöingenjörer heter Bertil Jonsson och Olle Wedenmark. Vi är experter på den fysiska arbetsmiljön.

Företagen  får hjälp med olika mätningar. Det kan vara kemiska eller fysiska såsom bullermätning.

Vi är uppdaterade på lagstiftningen och föreskrifter gällande arbetsmiljön som du har skyldighet att följa.
Vi utbildar både personal och företagsledningar i olika arbetsmiljöfrågor. Vi skräddarsyr upplägget utifrån företagets behov och förutsättningar, så att ni är väl rustade inom arbetsmiljöområdet!

Tjänster som vi utför är Arbetsmiljökartläggning, belysning, bullerkartläggning, efterklangstid, dammätning, mätning av kemiska ämnen, riskbedömning, vibrationsmätning, mätning av växel- magnetfält. Vi kan också vara behjälpliga i skyddskommittéarbete.Är du i behov av arbetsmiljöingenjör  kontaktar du Ingela 

Tel 0382-57 51 20
eller via e-post

Mätningar
Mätningar
Skyddskommité
Skyddskommité
Kemiska ämnen
Kemiska ämnen

Arbetsmiljöingenjören hjälper till att systematisera arbetsmiljöarbetet genom att kartlägga, undersöka, riskvärdera, informera och ge företaget beslutsunderlag för åtgärder.