brevpappertopp
Anders Davidsson, Ergonom

För att skapa en god fysisk arbetsmiljö behövs en bra ergonomiskt utvecklad arbetsplats. Jag arbetar med ergonomiska riskbedömningar och hjälper till med åtgärdsförslag som minskar risken för belastningsbesvär. 

Jag undersöker dig vid arbetsorsakade besvär och ger förslag på åtgärder som   
t ex ett individuellt anpassat träningsprogram.    

I vårt gym på Företagshälsan kan jag också erbjuda instruktion, individuellt eller om man önskar i grupp.


Jag genomför också ergonomiutbildningar inom belastningsergonomi samt för datorarbetsplatser.

Ergonom kan bokas via växeln 0382-575 120
 

Hela arbetsgruppen behöver kanske en ergonomigenomgång. Vi ser hur olika belastningar och arbetsställningar påverkar vår kropp. Vi lär ut hur vi på bästa sätt kan arbeta för att förebygga fysiska arbetsskador och besvär!