Om Företagshälsan Sävsjö

Företagshälsan Sävsjö AB ägs av sina medlemsföretag. Vi bedriver företagshälsovård riktad till företag i Sävsjö med omnejd. Bolaget är inte vinstdrivande och vi kan därför ha mycket konkurrenskraftiga priser. Trots vår "litenhet" har vi tillgång till alla kompetenser man kan tänkas behöva som arbetsgivare.

Vi har har funnits i 40 år på orten och har lång erfarenhet och god lokal kännedom.
Hör gärna av dig så berättar vi mer!

VD Anders Davidsson VD Anders Davidsson

VD för föreningens helägda bolag, Företagshälsan Sävsjö AB är Anders Davidssonsom även är företagssjukgymnast/ergonom.


Styrelsen utses vid Årsstämman.
 

VD nås enklast via

adm. Ingela tel  0382- 57 51 20   
må-tors 7:30-9:30 och 13:30-15:00
                                                                   
 

Företagshälsans styrelse 2019

Ordförande

   • Per Valdmaa tid Trelleborg Savsjo AB

Vice Ordförande  

   • Per Krantz, Kärnhems Svenska AB
Ledamöter 
   • Johan Palmberg, Smålandsvillan AB

   • Åke Blomqvist, Sävsjö Kommun

   • Anders Steen, VEÅ AB

Suppleant
  • Jessica Johansson

  • Villemo Askemyr

Insynsplatser med yttranderätt för arbetstagarorganisationerna
   • Anette Karlsson LO,

   • Gunilla Rosenqvist SACO

Välkommen till oss! Ingång trappan runt hörnet.

Arbetsmiljölagen

Ur Arbetsmiljölagen, AML 3 kap, §2b

 

- "Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovården ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa".

Material & filer

Från vår kundenkät

Mycket bra service med återkoppling från FHV i alla ärenden!

Väntrum på 3:e våningen