brevpappertopp

Folkhälsomyndigheten uppdaterar dagligen riskbedömningen för allmän smittspridning i Sverige. För att få dagsfärsk bedömningen av läget så rekommenderas länkarna nedan.
På Företagshälsan tar vi med anledning av ovanstående inte emot personer som har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont. Detta gäller även förstadagsbedömning.
Vi hänvisar i dessa fall till 1177 för de personer som har symtom.
För allmänna frågor om coronaviruset hänvisar vi till nationella informations numret 113 13 som är öppet dygnet runt eller de länkar vi kompletterat med nedan.
Även via Arbetsmiljöverket hemsida kan man få råd som arbetsgivare om vad man ska tänka på vid riskbedömning om man har anställda som kan tänkas utsättas för coronaviruset.