Välkommen till Företagshälsan Sävsjö!

Ingela Lönander vårdadministratör Ingela Lönander vårdadministratör

Företagshälsovårdens verksamhet syftar till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Vi bistår våra medlemmar i arbetet med att förebygga ohälsa, identifiera risker, undvika skador och hjälpa till med rehabilitering. Vi vill öka arbetsgivarnas och de anställdas kunskaper om sambanden mellan en bra livsstil, en god hälsa samt hur en bra arbetsmiljö ger framgångsrika företag och organisationer.

Som företagare kan man uppleva att det är svårt att hålla reda på alla regler som måste följas inom arbetsmiljöområdet. 

Vi hjälper dig med det.                                               
                                                                                             

Tfn: 0382-57 51 20   E-post: info(at)savsjofhv.se         mer info se under kontakt ovan              

Som medlem är ditt företag delägare!

Som kund och företagsmedlem hos oss blir du också delägare i företagshälsan!

Sävsjöortens Företagshälsovård är en förening som bildades 1979. Våra medlemmarna finns inom offentliga sektorn, tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Verksamheten drivs genom föreningens helägda bolag, Företagshälsan Sävsjö AB. Styrelsen utses vid Årsstämman och består av medlemmar från anslutna företag i Sävsjö kommun.

Bolaget är inte vinstdrivande och vi kan därför ge en bred service till mycket bra priser.

Låter detta intressant för dig? 

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

  

Förstora bilderna - klicka på dem!

Vad vinner vi på detta?

Vi arbetar förebyggande för att förhindra skador och sjukdomar. Det sparar både pengar och lidande.

Undersökningar visar att varje satsad krona ger 8 kronor tillbaka.
Att förebygga ohälsa handlar om att se över sin livsstil såsom kost, motion, tobaksvanor och sömn. Att minska sin stress är är också viktigt.

Kostnaden för en slutkörd människa

En tjänsteman kostar drygt en miljon kronor och en chef kostar cirka fyra miljoner kronor från första sjuktillfället tills dess att man åter är arbetsför.

Företagets kostnader omfattar sjukskrivning, rehabilitering, personalomsättning, kompetensförlust och produktionsförändringar under frånvaron.

Källa:
Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi

Vilken kompetens finns?

Vi är en liten hälsa med bred kompetens, lång erfarenhet och en mycket god kännedom om företagen i Sävsjö kommun.
Helene vår företagsläkare är specialist i allmän medicin, företagshälsovård, och försäkringsmedicin.
Victoria, Stefan och Therese är våra företagsköterskor.
Anders är företagssjukgymnast/ergonom
Bertil och Olle är våra arbetsmiljö- ingengörer som  arbetar med den fysiska arbetsmiljön.


Utöver våra egna tjänster har vi tillgång till arbetspsykolog när så behövs. Vi har även ett samarbetsavtal med Ksignaturmassage.

 
Vår målsättning är att både arbetstagare och  arbetsgivare ska vara nöjda kunder hos oss.