Välkommen till Företagshälsan Sävsjö!

Ingela Lönander vårdadministratör Ingela Lönander vårdadministratör

Företagshälsovårdens verksamhet syftar till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Vi bistår våra medlemmar i arbetet med att förebygga ohälsa, identifiera risker, undvika skador och hjälpa till med rehabilitering. Vi vill öka arbetsgivarnas och de anställdas kunskaper om sambanden mellan en bra livsstil, en god hälsa samt hur en bra arbetsmiljö ger framgångsrika företag och organisationer.

Som företagare kan man uppleva att det är svårt att hålla reda på alla regler som måste följas inom arbetsmiljöområdet. 
Vi hjälper dig med det.                                               
                                                                                             

Tfn: 0382-57 51 20   E-post: info(at)savsjofhv.se         

Aktuellt
Den 1 november upphör nuvarande föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla och de ersätts då av de nya och omarbetade föreskrifterna.
De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete och vid kvicksilverexponering. 
Läs mer om de nya föreskrifterna. 

Övningar 


Tips på enklare övningar som kan genomföras både för att värma upp inför/under en arbetsdag samt öka din muskelstyrka. Lycka till!