Madeleine Hultqvist
Maria Byskén

Våra sköterskor 
når du på

Tel 0382-57 51 30
mån-tors kl 10-11

Vi heter Madeleine, Maria och Jennie. Vi är företagssköterskor.


Vår främsta uppgift är att förebygga problem i stället för att behandla redan uppkomna skador. Vi arbetar främst preventivt eller hälsofrämjande. I detta ingår en rad undersökningar och åtgärder både hos oss och ute på din arbetsplats.

Vi utför bland annat hälsobedömning, nyanställningsundersökning och kontroll vid livsmedelsarbete.

Vi undersöker
  syn, hörsel och lungfunktion m m.

Vi ger personlig rådgivning samt håller olika utbildningar som hjärt- lungräddning, första hjälpen, luftvägsstopp, rök- och snusavvänjning samt flera olika friskvårdsutbildningar med olika teman.

Jennie Olsson
Spirometri - undersökning av lungfunktionen

Företagshälsovården arbetar för att förebygga ohälsa och arbetsmiljörisker. Vi arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka.